Reactie op antwoord van minister De Block (18 juni 2018)

Beste mevrouw de minister,

Bedankt voor uw reactie.

Na overleg met onze achterban hebben we beslist om het standpunt van onze beroepsorganisatie VVKP verder te onderschrijven. We zullen dan ook mee oproepen om niet in te tekenen op deze maatregel.

De basisidee (terugbetaling van consultaties aan de klinisch psycholoog) is goed maar de uitwerking laat te veel te wensen over zowel voor cliënten, als voor psychologen, als voor de werkdruk en de samenwerking met onze collega’s huisartsen.

We blijven steeds bereid tot medewerking aan een betere maatregel en een betere geestelijke gezondheidszorg voor alle Belgen in respect voor cliënten, psychologen en artsen.

Vriendelijke groeten,

Tine Swyngedouw

Namens de Raad van Bestuur van Psychologenkring Leuven