Verplichtingen als Psycholoog

Kan jij nog volgen wat je allemaal moet doen om in orde te zijn om je beroep uit te oefenen?
We hebben enkele zaken even op een rijtje gezet. We hebben er dus voor gekozen om enkele belangrijke verplichtingen voor klinisch psychologen op te lijsten en niet om alles op te lijsten.

  1. Er is de wet op de titelbescherming van psycholoog sedert 1993. Dit is verplicht voor alle psychologen – in  loondienst of zelfstandige – die de titel van psycholoog of een samenstelling daarvan willen gebruiken. Het impliceert een engagement om de deontologische code na te leven. Je moet je inschrijven bij de Psychologencommissie. https://www.compsy.be/nl/de-titel-van-psycholoog/
  2. Sinds kort ben je als klinisch psycholoog -in  loondienst of zelfstandige- ook verplicht om een visum klinisch psycholoog te hebben. Je vraagt dit aan bij de FOD Volksgezondheid. https://www.compsy.be/files/20190617_HOW-TO-Aanvraag-Visum-Klinische-psy.pdf
  3. Zelfstandigen zijn verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Ook voor psychologen in loondienst kan dit nodig zijn als er een klacht komt. Mogelijks dekt de verzekering van je werkgever niet alles wat onder beroepsaansprakelijkheid valt. VVKP biedt hun leden zo’n verzekering aan https://www.vvkp.be/verzekering-beroepsaansprakelijkheid maar uiteraard kan je die ook gewoon bij je eigen verzekeraar afsluiten.
  4. Er is de wet op de patiëntenrechten. Aan de hand van 8 youtube – filmjes, één voor elk recht, worden de patiëntenrechten concreet gemaakt. https://www.vvkp.be/clienten-en-verwijzers/rechten-en-plichten
  5. En tot slot is er ook nog de GDPR. Op de website van Psychologen Psychologencommissie vind je als je ingelogd bent een uitgewerkt stappenplan. https://www.compsy.be/nl/gdpr

Ik hoop dat dit je al wat op weg zet. Uiteraard blijven VVKP en de Psychologencommissie ons verder op de hoogte houden. Vermits ook wij geen experts zijn in al deze zaken kan je bij vragen over het bovenstaande hen best rechtstreeks contacteren.

Tine Swyngedouw

15/10/19

Verschenen in Nieuwsbrief oktober 2019