Wat is/doet een psycholoog?

Officieel erkend gezondheidszorgberoep

Het beroep van klinisch psycholoog is sinds 2016 erkend als een gezondheidszorgberoep.

Dit wil zeggen dat de uitoefening van het beroep van klinisch psycholoog wettelijk beschermd is & dat een onwettige uitoefening dus strafbaar is.

Wanneer mag iemand zich klinisch psycholoog noemen?

  • Universitaire opleiding van vijf jaar in de klinisch psychologie
  • Inschrijving bij het beroepsorgaan (Psychologencommissie)

Wat doet een klinisch psycholoog?

Klinisch psychologen voeren uiteenlopende taken uit: diagnostisch onderzoek, begeleiding of therapie, psycho-educatie, preventie, etc. Ook hun doelgroepen zijn heel uiteenlopend: kinderen, jongeren of volwassenen, koppels of gezinnen, etc.

Waar zijn klinisch psychologen actief?

Klinisch psychologen zijn actief in verschillende organisaties voor gezondheidszorg. Enkele voorbeelden zijn de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), psychiatrische instellingen, algemene ziekenhuizen, Centra voor Algemeen Welzijn, …

Daarnaast zijn er ook flink wat klinisch psychologen die als zelfstandige werken binnen een eigen praktijk of groepspraktijk.

Verschil met andere zorgberoepen?

Verschil met psychiaters:

Klinisch psychologen werken vaak samen met psychiaters. Psychiaters zijn echter artsen die zich gespecialiseerd hebben in de psychiatrie. Zij mogen, in tegenstelling tot klinisch psychologen, geneesmiddelen voorschrijven.

Verschil met psychotherapeuten:

Vele klinisch psychologen besluiten na hun opleiding in de klinische psychologie nog een erkende therapieopleiding te volgen. Zij zijn dan niet alleen klinisch psycholoog, maar ook psychotherapeut. De beroepsvereniging VVKP raadt in dit geval aan om duidelijk voor de titel Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut te kiezen. Op deze manier is het snel helder dat de hulpverlener niet enkel een basisopleiding klinische psychologie heeft gevolgd, maar ook een aanvullende therapie-opleiding.

Bron: VVKP, COMPSY
Laatste update: 19/3/2018