Doelstellingen

1. Vertegenwoordiging

 • Een lokaal representatief netwerk van de klinisch psychologen vormen.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de psychologen en de andere zorgverleners uit de zorgregio.
 • Fungeren als spreekbuis en de regionale noden signaleren en aankaarten o.a. bij de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). Elke psychologenkring heeft immers de mogelijkheid om deze punten binnen te brengen in de Algemene Vergadering van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, waar voor elke kring een stem voorzien wordt.
 • Het versterken van de positie van de klinisch psycholoog als actieve partner binnen de gezondheidszorg.
  • Valoriseren en promoten van het beroep als klinisch psycholoog bij andere beroepsgroepen
  • Vertegenwoordiging van een professioneel kwalitatief hulpverleningsaanbod
  • Toegankelijkheid naar het beroep bevorderen

2. Netwerking

 • Samenwerken en optimaliseren van multidisciplinaire samenwerkingen tussen de (eerstelijns)zorgverstrekkers.
 • Opzetten van een loyale samenwerking tussen psychologen onderling en tussen psychologen en andere relevante actoren binnen de gezondheids- en welzijnszorg.
 • Mogelijkheden verkennen van samenwerking en afstemming tussen de kring en de actoren en de voorzieningen uit 2e en 3e lijn.

3. Deskundigheidsbevordering

 • Faciliteren van lokale bijscholingen.
 • Lokale intervisie/supervisie faciliteren.

4. Signalisatie

 • Noden, knelpunten en hiaten detecteren.
 • Mogelijkheden verkennen tot optimalisatie.
 • Advies formuleren hieromtrent.