GDPR en Privacy

Beste bezoeker, lezer,

Bedankt voor het vertrouwen in onze website. Op deze pagina kan je meer informatie vinden over welke gegevens worden bijgehouden en verwerkt.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De verantwoordelijke verwerker van de informatie is:

Psychologenkring Leuven VZW
Nachtegaalstraat 32
3110 Rotselaar
België

2. Welke gegevens gebruikt deze website?

Enkel de contactgegevens van de lezers die lid zijn van Psychologenkring Leuven worden bewaard en getoond op de website door middel van een WordPress-website. Deze informatie wordt door de Psychologenkring nooit doorgegeven, noch doorverkocht aan derden. We wisselen wel gegevens uit met de VVKP zodat we hun betaling per lid kunnen ontvangen.

We houden daarnaast ook een uitgebreide lijst bij van onze leden op een beschermde Google Drive- omgeving. Deze lijst kan worden geraadpleegd door het bestuur van onze vereniging en wordt intern gebruikt om de werking van de kring te verbeteren en ook de leden op de hoogte te houden van relevant nieuws via gerichte mailings (bv. de maandelijkse nieuwsbrief, zie ook hieronder).

3. Welke gegevens worden gebruikt voor de Nieuwsbrief

De contactgegevens van de lezers die betalend lid zijn van Psychologenkring Leuven worden gebruikt voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief van de Psychologenkring. Dit gebeurt met het mailplatform Mailchimp. Dit platform houdt data bij over het bereik van de mails die met Mailchimp verstuurd worden. De Psychologenkring heeft geen controle over welke gegevens Mailchimp bijhoudt en gebruikt deze gegevens enkel sporadisch ter verbetering van de nieuwsbrief en andere informatieverstrekking (bv. Facebook-berichten).

4. Hoe lang worden de gegevens bijgehouden

De gegevens worden bijgehouden zolang de betrokken persoon het lidmaatschap verlengd.

5. Rechten als lid van de Psychologenkring

Je hebt te allen tijde het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op het wissen van gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensportabiliteit.

Leden kunnen steeds contact opnemen met leden@psychologenkringleuven.be als ze hun gegevens willen raadplegen, aanpassen of verwijderen

6. Meer weten?

Contacteer ons vrijblijvend op info@psychologenkringleuven.be voor alle vragen die betrekking hebben op uw privacy.